Veel mensen denken dat notulen en transcripties dezelfde soort documenten zijn. Dit is vaak niet zo en dit zorgt soms nog wel een voor verwarring. Dat een secretaresse of medewerkers goede notulen maakt betekent niet dat hij of zij ook goede transcripties kan maken van gesprekken. In dit artikel leggen we uit wat het verschil is tussen notuleren en transcripties.
Notuleren is het maken van een verslag van een meeting of vergadering. Meestal maakt een notulist of secretaris vergadering. Tijdens het gesprek worden aantekeningen gemaakt en deze woorden naderhand verwerkt tot de notulen.
Een transcriptie is het omzetten van audio naar tekst. Hierbij is meestal geen persoon aanwezig bij een vergadering of gesprek om het gelijk daarna om te zetten naar een transcriptie. Meestal wordt audio opgenomen en daarna uitgeschreven tot een transcriptie. Een transcriptie is geen verslag van een gesprek maar een woord voor woord uitgeschreven gesprek.

Uitwerkmethoden van notuleren en transcriberen
Zowel bij notulen als bij transcripties zijn er verschillende uitwerkmethoden. De uitwerkmethoden van notuleren zijn als volgt:
- beknopt verslag op onderwerp
- uitgebreid verslag op onderwerp
- beknopt verslag op spreker
- uitgebreid verslag op spreker
- woordelijk verslag
- letterlijk verslag

De uitwerkmethoden van transcriberen zijn als volgt:
- woordelijke transcriptie
- letterlijke transcriptie
- letterlijke extra transcriptie

Alleen de uitwerkvormen woordelijk verslag en letterlijk verslag van notuleren kunnen als transcripties worden gezien maar meestal wordt in vergaderingen gevraagd om een beknopt verslag. Wilt u audio omzetten naar tekst dan kunt u beter op zoek gaan naar een transcriptie bureau dan naar een notuleerbureau. Vaak kunnen die in een kortere tijd uw documenten aanleveren waardoor het voordeliger is om voor dit soort bureau te kiezen.

Dit artikel is geschreven door Transcriptie Online.