Greetings - Përshëndetje, Tungjatjeta
How are you? (formal) - Si jeni?
How are you? (informal) - Si je?
I'm fine... - (Unë) jam mirë.
Where are you from? (formal) - Nga jeni?
I am from... - Unë jam nga... or Unë vij nga...
I am american - Unë jam amerikan/e.
I love Albania/Kosovo. - Unë e dua Shqipërinë/Kosovën.