Yaşarken tuz katmazlar aşına,
Methiyeler düzerler mezar taşına.