โ€žTake it or leave it
Baby take it or leave it
But I know you won't leave it
Cause I know that you need itโ€

fetish, gif, and music image