Bae Jin Young bảo là Dae Hwi lúc ngủ toàn nói mớ, nói đã đành còn toàn bắn tiếng Anh cơ