Q : If there's one thing you would regret if you don't do (or unable to do) during your school days, what would it be ?
Daehwi : I want to ask this to Woojin hyung too , so would it be okay if I answer this and Woojin hyung answer too ? ( Yes )Uh , I want to eat tteokbokki with my friend . Yes want to try it at least once before graduating.
Woojin : Since I trained for a long time , T barely had time to spend with my friends . I really just went to home and school , so I want to try spend one day freely playing with friends .
Jaehwan : The the two of you could just go on a date .
Everyone :ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

Q: Một điều mà bạn cảm thấy tiếc nuối về thời học sinh của mình?
Huy: Em muốn Woojin hyung cũng trả lời câu hỏi này được không ạ? Uh, em cực kì muốn đi ăn tteokbokki với bạn bè. Đúng vậy, em muốn thử ít nhất là một lần trước khi tốt nghiệp!
Chin: Em đã làm trainee được một thời gian dài nên gần như không có thời gian ở bên bạn bè. Ngoài lúc tập luyện ra thì em về thẳng nhà và đi tới trường thôi, vì vậy em rất muốn có cả một ngày tự do đi chơi cùng các bạn.
Diếp: Vậy hai đứa cứ thế mà hẹn hò với nhau đi cho xong.
Mọi người: ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ