Sıkıca tut beni,Bırakma, Avuçlarının içinde tut benim dünyamı…