Hayır… Zaman bizi tedavi etmiyor… O bizi değiştiriyor.