İnsanlara akkıllarının yeteceği kadar söylein : kendi anladığınız kadar değil.