"Danas, evo, ako dobijem poklon, ne otvaram ga danima. Ljepše mi je da zamišljam šta može biti unutra. Uvijek je tako sa zatvorenim stvarima. I tek kad oljuštiš omot, prestaje svaka čarolija, jer više nema smisla nijedna igra pogađanja. Jer sve je u nama naše kad žmirimo, a strano kad oči otvorimo. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari."