,,Partir c'est mourir un peu,
C'est mourir à ce que l'on aime:
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.''

,,Vertrekken is een beetje sterven
het is sterven aan iets waarvan je houdt,
je laat iets achter van jezelf
op ieder tijdstip en op elke plek.''

Franse zegswijze