Boekcitaten van Lynn Austin

''Vreugde en verdriet zijn twee kanten van dezelfde munt en ze komen als de seizoenen, net als overstromingen en droogtes.''

Lynn Austin in Tegen de stroom in, p. 312
sea, ocean, and water image beach, summer, and ocean image
,,Pijn hoort bij het leven. Elk mens heeft tijdens zijn leven zijn portie pijn en verdriet. Daardoor groeien we als mens. Op de een of andere, meestal onbegrijpelijke manier werkt verdriet uit ten goede. Maar niemand kiest er vrijwillig voor.'' // Harry Kraus Jr. in Voor de rest van mijn leven, p. 160

''Het leven verandert voortdurend,
het stroomt altijd vooruit als
een rivier. En wij moeten
verdergaan en ook veranderen.''

Lynn Austin in Tegen de stroom in, p. 428

''Veranderingen hebben tijd nodig.''

Lynn Austin in Eigen wegen, p. 203

''Oorlogen komen voort uit bitterheid en haat. Ze worden begonnen door landen zonder gezichten. Maar de oorlogen en de haat eindigen in de harten van mensen.''

Lynn Austin in Eigen wegen, p. 445

''Denk eraan: al de woorden die Ik je geleerd heb, in je hart te bewaren.''

Lynn Austin in Bevrijdend Licht, p. 97

''We kunnen alleen maar bij de dag leven.''

Lynn Austin in Bevrijdend Licht, p. 174

''Je moet haat loslaten, en wel meteen, voordat hij wortel schiet.''

Lynn Austin in Bevrijdend Licht, p. 245

''We zijn bedoeld om van mensen te houden en we moeten ook leren hun liefde te aanvaarden. Als we dat niet doen, leven we niet echt.''

Lynn Austin in Donker Vuur, p. 469

''Soms moet je je angst overwinnen om verder te komen.''

Sohn, P. 2015 in The good Dinosaur

''Vrijheid betekent dat je weg kunt vliegen op elk moment dat je wilt -net als een vogel.''

Lynn Austin in Vlam van Hoop, p. 32

''Weet je dan niet dat iemand haten hetzelfde is als vergif drinken en dan verwachten dat de ander daaraan zal sterven?''

Lynn Austin in Vlam van Hoop, p. 149

''We moeten voor iedere dag dankbaar zijn, dankbaar voor het goede en het slechte. Want we leren veel meer door de slechte dan door de goede dingen.''

Lynn Austin in Vlam van Hoop, p. 335

''We kunnen alleen maar doen wat er vandaag van ons wordt gevraagd. Je hoeft niet zelf iedere strijd te strijden.''

Lynn Austin in Vlam van Hoop, p. 468