"Verbeelding. Zij is het machtigste vermogen in de mens. (…) Hoe luid de rede ook protesteert, zíj is niet in staat de waarde der dingen te bepalen."

Uit: Gedachten van Blaise Pascal (1623-1662)
Image removed