เราชื่อ ออม เมนเรานั้นเป็นเด็กประถม? ชอบดื่มกาแฟ เป็นไอดอลมีพุง - .,- อยู่ในวงคนแคระ?! มีท่อนร้องน้อยมาก - - และตัวสูงที่สุดในวง ฟอลมาคุยกันเยอะๆนะ อสปร.

   @aomieidea