1 ngày là HỦ, cả đời mãi là HỦ :3

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/935093603268364/