Doki Doki — Monika's Deleted Club.

by @Aᴋᴇᴍɪ_օᴜᴛsᴀᴋᴀ

Aᴋᴇᴍɪ_օᴜᴛsᴀᴋᴀ