Η στιγμή που περνάει δεν χάνεται σε κυνηγάει.

   @_stavrinaa