"Fra min råtnende kropp skal blomster vokse,og jeg er i dem: og det er evighet" - Edvard Munch(From my rotting body flowers shall grow ad I am in them: and that is eternity)

Italy    @_sno_