jpn | girl | 19 | camera | photo | Gen Hoshino | arashi |

   @___zuuu96