Q . U . E . E . N

The beautiful lake where blue water shimmers    https://www.wattpad.com/user/Yukipippo