†...¡Hi.†

Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan    @The_Nothing