ձռռყεօռց~ĸթօթ ﻨร էհε ъlօօժ ﻨռ ოყ νεռεร﹗ձռժ հﻨթ հօթ թհօէօցгձթհყ,ժгձա,ժձռƈε ,รﻨռց,աгite,beeing crazy!

   @SugaMinyoongi