ชอบลงรูป เก็บไว้เป็นความทรงจำทวิตไปเรื้อย.

Sukhothai.    https://twitter.com/ROSESI_