Pamantasang Normal ng Pilipinas - Guro sa Kasaysayan - Nag-aaral ukol sa mga Kababaihan

San Antonio, Cavite City, Philippines    http://www.facebook.com/YouDaWanKeyPi