⊙เมนชานยอลเซฮุน ∞ชิปชานแบค-ไคโด้-ฮุนฮาน ☞EXO ☻ ✎SUGA ⚐⚑BTS ▲ 『PCY・OSH』 ☹

EXO BTS    https://twitter.com/PaphadBook