อะไรที่ใฝ่ที่ฝัน ก็เหมือนว่ามันกำลังจะหายไป

   @Naa31_