เรายุ๊ที่พิษณุโลกนะค๊าบอายุสิบแปดแว้วอะอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

Phisanulauk, Phitsanulok, Thailand    http://www.facebook.com/anuchit.nuzaza