ışığın olurum sonsuza uzanan'

'Cehennemin dibi'    @Mrsceren