3 *ติ่งฝรั่งทั่วราชอาณาจักร ;)

Bankok / Thailand    http://t.co/XKYaSaN6eX