Skip to the main content

"Aynı yıldızları görebildiğimiz halde, birbirimizden sonsuz ölçüde uzaktık."

   https://aliceagness.tumblr.com/