I am what I am....beautifull, honest, caring, loving, sporty and sometimes crazyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!

Windhoek, Namibia    https://www.facebook.com/lerischiamajorbabe.kleinvanwyk