"On sera toujours là, on chantera pour toi, stéphanois, stéphanois, stéphanois allez"

   @LauraDuv