Të jetosh dhemb më shumë se sa të vdesësh 🌹

Tetovë,Macedonia    @LateAdilii