หนูรีเป็นส่วนใหญ่แต่ใครอยากคุยกับหนูคุยได้ฮะ, หนูเป็น ติ่ง ติ่ง b a p b a b y t h a i l a n d,เ ม น Z E L O บั่ น นี่ ก ล า ย พั น ธุ์ @ZELO96

   @JNowzii