U sljedećem životu ću opet uraditi sve pogrešno, ali bit će na pravi način.

Grubišno Polje,Croatia    @Iva2588