-Cömert bir kalbin alacağı mükâfat dünyada değildir. •

Hatay    http://senbisusbakimm.tumblr.com/