“Cô nằm xem phim còn tôi chơi điện tử. Đói thì úp bát mỳ rắc bò khô vào xì xụp ăn. Cô bảo đến lúc cuối cùng, em nhớ những lúc thế này nhất, bên ngoài rất lạnh và bát mỳ úp nóng hổi, cả hơi ấm từ phía anh. Người ta thường không nhớ nổi những thứ to tát mà

Hòa Bình, Hòa Bình, Vietnam    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/171036376643569/