ฟรีคแทค 陈松鼠 진다람 EXOFAN BABY ARMY SUPPORT ALL KPOP #ชานฮุนลู่แบควีก้าบังโล่ ศิลปะพี่คริส

ที่ระเบียงกับปาร์คชาน    @FreakTAEK