Rêzê li navê xo bigre çonkî dê ew pitr ji te jît

   @Fere_duhoki