Nadie nota tus lagrimas, nadie nota tu tristeza, nadie nota tu dolor, pero todos notan tus errores

España-Peru    @Esttefania95