คุณเลือกได้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่หัวใจต้องการ

   @Debuyo