γιατί ζωές χωρίς έρωτες,είναι σα χρονιές χωρίς καλοκαίρια ..

honolulu,hawai    @Danai_christine