'Χωρίς τις άσχημες μέρες,δεν θα μπορούδαμε να εκτιμήσουμε τις ωραίες!<3'

ζωγράφου*-*    https://www.facebook.com/danae.and