tôi là ai không quan trọng nhưng những gì tôi làm sẽ định nghĩa tôi một cách chính xác nhất

Ho Chi Minh city, Vietnam    https://www.facebook.com/chi.pham.560