Skip to the main content

baji keisuke.

by @CRZY_HONEY

CRZY_HONEY

"If you gonna win, you're gonna have to actually kill me."

1st Division Captain of Toman ; member of Valhallatokyo revengers toman tokyo manji gang moebius valhalla tenjiku bonten the black dragons brahma mikey sano manjiro sano emma sano shinichiro kurokawa izana draken ken ryuguji takemichi hanagaki keisuke baji chifuyu matsuno takashi mitsuya akane inui hajime kokonoi hakkai shiba yuzuha shiba taiju shiba hinata tachibana kakucho hitto kazutora hanemiya naoto tachibana ran haitani rindo