|1998| 11.07 w/someone ⁂ |

Directioner    @BBush_malik