ομορφιά σημαίνει φώς.

by AriettCarabel.

AriettCarabel.