Αταραξία

by @Anna Silverthorn

Anna Silverthorn

Ataraxia (greek αταραξία):Calmness,serenity,tranquillity