خـٍّنڪهۃ حًـيلّ 💔😢 ﯛ؏ــمًريﮱِّ خلّّصتــﮭٌ قههٍّر 😔 ﯛﯠنــوﯚحيٍ ڪاﭐســرّليﮱٍّ اﭐلظﮭﮭًّر 💔 رَبّــيٌ ضـّاﭐڪ بعينــيِّ ڪـوﯠلشيّ 😞 روﯠححيٍ ممحتاﺂجــﮭٍّ ڪــبرًّﺮ 😰

   @ALIkhayoon