Slovíčko NAJ nieje dob ré používať lebo nikdy nevieš kedy ťa ten NAJ človek zradí.

Poltár    https://www.facebook.com/13CrazyMofos